Etterforskningen i Lørenskogsaken fortsetter for fullt: Forsvarer Svein Holden har brakt politiets beslutning om tredjemannsransaking av bolig og hytte inn for retten

Av: Sandor Dahl, Journalist   2020-05-13 09:44:04 
  Sist oppdatert 2020-05-13 10:12:36 

Forsvarer Svein Holden har brakt politiets beslutning om tredjemannsransaking av bolig og hytte inn for retten. Politiet har gitt et tilsvar i dag, og avventer rettens avgjørelse skriver poltiet i en pressemelding.

– Vi gjennomfører denne ransakingen for å finne spor på steder hvor fornærmede Anne-Elisabeth Hagen har oppholdt seg, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica.

Politiet har mottatt mange spørsmål om saken i etterkant av lagmannsrettens avgjørelse i forrige uke. Politiet har hatt fullt fokus på etterforskningen av saken, og har derfor hatt en noe begrenset tilgjengelighet for media de siste dagene. Vi ønsker heller ikke å forhåndsprosedere saken i offentligheten.

– Politiets hovedoppgave er å finne Anne-Elisabeth Hagen, finne ut hvilke straffbare handlinger som er begått mot henne, og hvem som har et helt eller delvis ansvar for disse handlingene, sier politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, i pressemeldingen.

De siste dagene er det stilt spørsmål ved vår evne til å etterforske bredt nok, og det er fremmet påstander om at vi har «tunnelsyn».

– Vi har helt fra starten etterforsket saken bredt og fulgt de sporene vi har funnet. Det har vært, og er, en krevende etterforsking, spesielt fordi vi mener noen bevisst har gått inn for å villede politiet. Politiet har et særskilt ansvar for å sikre en objektiv etterforskning. Selv om vi har siktelser, handler etterforskingen like mye om å avkrefte som å bekrefte, og på å fremskaffe bevis for både skyld og uskyld. Jeg er trygg på at etterforskningen ledes på en god og objektiv måte, sier politimesteren.

Hun legger til: – Politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken.

Samtidig som politiet sendte ut pressemelding pågår det ransaking i Sloraveien 4.