Etablerer ny og moderne politistasjon i bydel Alna i Oslo fra 2024

NY POLITISTASJON: Slik skal den nye politistasjonen ved Kjelsrud i Groruddalen se ut. Foto: Oslo politidistrikt.
NY POLITISTASJON: Slik skal den nye politistasjonen ved Kjelsrud i Groruddalen se ut. Foto: Oslo politidistrikt.

Oslopolitiet vil samle stasjonene Stovner og Manglerud på ett sted, og nå er den nye beliggenheten klar. Det blir på Kjelsrud i bydel Alna.

Av: Sandra Andersen   2021-03-02 10:31:52 
  Sist oppdatert 2021-03-02 10:35:34 

Politibygget i Strømsveien 314 er planlagt å stå ferdig i slutten av 2024, opplyser politiet i en pressemelding tirsdag.

Det nye bygget skal betjene de sju bydelene i enhet Øst.

– Politiet er opptatt av nærhet til innbyggerne. Derfor satser vi videre på nærpoliti og kriminalitetsforebygging. Lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse er viktig. Politiet ønsker å være tydelig til stede i alle bydelene, særlig med forebyggende enheter. Vi skal ha en forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i de ulike bydelene, sier politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt.

– Vi skal sikre en relevant og kontinuerlig tilstedeværelse av politi i bydelene i henhold til Stortingets forventninger, sier Gangås.

Inngår tiåring leieavtale

Politiets Fellestjenester (PFT) har bistått Oslo politidistrikt med å inngå avtalen for lokalene. Etter en anbudsprosess ble de innkomne tilbudene vurdert ut fra beliggenhet, løsningsforslag og pris. Kontraktene for Stovner og Manglerud politistasjoner utløper ved utgangen av 2023. Det er bakgrunnen for at politiet har sett på lokalisering av styrkene i Øst.

Leieavtalen har en varighet på ti år.

– Ved valg av lokaler har behovet for å yte best mulig tjeneste for innbyggerne i enhet øst vært avgjørende. Kommunen og bydelene har vært involvert og informert om prosessen, skriver politiet videre i pressemeldingen.

– Vi er opptatt av å utvikle tjenestene våre slik at vi er tilgjengelige for befolkningen. Sammen med bydelene og nærmiljøet skal vi fortsatt ha en god polititjeneste med høy kvalitet. Vi ser på mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra enkelte bydelslokasjoner der vi kommer tett på borgerne. Dette blir en styrking av polititjenesten i enhet Øst, lover hun.

- - - - ANNONSE - - - -