En ny undersøkelse viser at flere tar lettere på smittevernregler: – Samtidig som mange forventer en ny smittetopp til høsten.

NORGE: (NTB) – FHI: Fortsatt håndvask og avstand i to-tre år. En ny undersøkelse viser at flere tar lettere på smittevernregler samtidig som mange forventer en ny smittetopp til høsten. FHI sier reglene må brukes lenge.

Av: NTB   2020-07-30 07:45:57 
  Sist oppdatert 2020-07-30 07:45:59 

En undersøkelse Opinion har utført for Røde Kors, viser at én av fire nordmenn tar lettere på enkle smitteverntiltak som håndvask og fysisk avstand. Samtidig svarer nesten fire av fem i den samme undersøkelsen av de venter en ny smittetopp til høsten.

President Robert Mood i Røde Kors sier han er bekymret over tallene.

– Godt smittevern er like viktig nå som for tre måneder siden. Å bekjempe koronapandemien er en felles dugnad der alle må bidra for at vi skal lykkes, sier Mood.

Han får støtte av overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet som sier til NRK at det kan ta opptil tre år før hele befolkningen kan vaksineres mot koronaviruset.

– Så vi kan bare venne oss til å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand til folk, for det må vi holde på med i to-tre år, sier Aavitsland.

Han sier FHI har gitt råd og veiledning til landets kommuner om hvilken beredskap de skal ha for å håndtere utbrudd utover høsten.

– Nå er det på tide at de forbereder seg på høsten med mulig ny smitte som skal oppdages og stoppes.

I undersøkelsen svarer også ni av ti spurte at de støtter en ny nedstengning dersom en ny spredning av viruset skulle komme.