Elektrikerfirmaet Thunestvedt og Pettersson & Gjellesvik slår seg sammen.

AV: Sandor Dahl, Journalist
Oppdatert: 07.01.2020, kl 16:54

Magnus M.Thunestvedt-konsernet kjøper 79 prosent av AS Pettersson & Gjellesvik. Kompetanse, erfaring og en god porsjon bergensk historie står sentralt når nærmere 200 års bransjeerfaring nå slår seg sammen.

– Begge selskapene har passert 90-årsgrensen med god margin. To erfarne bergensere som møtes på sine eldre dager, sier direktør Tom Nielsen i Pettersson & Gjellesvik (PG).

Thunestvedt og Pettersson & Gjellesvik slår seg sammen.

Thunestvedt-konsernet vil etter oppkjøpet ha ca. 450 ansatte og bli en formidabel aktør i markedet. Etter sammenslåingen blir selskapet blant landets fem største leverandører innen elektrotjenester til privat, offentlig og bedriftsmarkedet, og det største på Vestlandet. Dette gir oss en styrket mulighet til å ta opp kampen mot de virkelig store konkurrentene nasjonalt og fra utlandet. Den totale omsetningen for det nye konsernet blir i overkant av 600 millioner i 2020 og forventes å øke de kommende årene.

– Vi gleder oss virkelig til å ønske alle de dyktige fagfolkene hos Petterson & Gjellesvik velkommen i Thunestvedt-konsernet. Gjennom årene har vi identifisert en felles og sammenfallende kultur, yrkesstolthet og integritet i selskapene. Oppkjøpsprossen har bare styrket disse inntrykkene. Vi er alle sikre på at dette er begynnelsen på en ny aktiv 100 års epoke, sier administrerende direktør hos Thunestvedt, André Teigen.
Petterson & Gjellesvik (PG) skal videreføre sin sterke, lokale merkevare ut mot både egne og Thunestvedt sine kunder. Dagens ledelse fortsetter å forvalte PG sine verdier på en god måte, men selskapet blir innlemmet som en del av Thunestvedt-konsernet fra januar 2020. 
Fra før eier Thunestvedt-konsernet flere datterselskaper, som også har ivaretatt sin egen lokale identitet og forankring; Vangen Elektriske på Voss, Sæterdal Elektro fra Vaksdal og Vestgar Elektro på Sotra. 

PG består
PG sin visjon og verdier blir videreført i det nye samarbeidet. 
– Våre engasjerte og dyktige medarbeidere vil fortsatt være dine kontaktpersoner og vår viktigste verdi. Med 94 års erfaring jobber PG fremdeles aktivt med å opprettholde og forsterke sitt gode arbeidsmiljø, samt ivareta alle våre kunder på beste måte, sier Nielsen.

En god match
– PG sin tilstedeværelse i sentrum, deres lange fartstid og sterke kunderelasjoner, samt deres kvaliteter på service og forvaltning av en solid rammeavtaleportefølje var viktige elementer som ble lagt til grunn for beslutningen om oppkjøpet. Slik vil PG komplettere Thunestvedt på en flott måte, og ønskes hjertelig velkommen, sier Teigen.
For Bjørn Kildedal, som hovedeier, tredje generasjon Gjellesvik og mangeårig leder i PG og hans familie, var det viktig at bedriften fikk en aktiv eier.
– Vi så på det som meget positivt å motta et tilbud fra en aktør i og fra Bergen, som hadde sammenfallende kultur og ville videreføre PG som en selvstendig bedrift. Vi har tro på at PG under Thunestvedt sitt eierskap vil øke sin markedskraft og være aktivt og ledende innen teknologisk utvikling, til det beste for alle våre dyktige og dedikerte ansatte, sier Kildedal.

Tar opp kampen mot store nasjonale og internasjonale aktører
Andrè Teigen mener markedet for elektroleverandører vil bli tøffere og preget av konkurranse på tvers av landegrensene. Det er en trend i markedet at prosjektene blir større og større, dette gjelder ikke bare for hovedentreprenørene, men også for de tekniske fagene. Dette favoriserer de store nasjonale og internasjonale aktørene. Internasjonale aktører er allerede tungt inne i samferdselssektoren. Det samme kan bli en realitet i tilsvarende segmenter om ikke norske selskaper er våkne og posisjonerer seg både ressursmessig, faglig og administrativt.
– Vi har allerede vunnet anbud i konkurranse med internasjonale aktører, men vi jobber i en bransje hvor konsolidering er en del av hverdagen. Vi kan ikke sitte i ro og se på utviklingen om vi skal fortsette å være konkurransedyktig i elektroentreprenørbransjen, sier Teigen.

Gode vekstutsikter de neste årene
– Grepene som Thunestvedt gjør er viktige for å sikre lokale arbeidsplasser og øke rekruttering av nye fagpersoner gjennom gode lærlingeordninger og lærerike oppdrag. Vi forventer en betydelig vekst i elektromarkedet i årene som kommer, særlig klimarelaterte investeringer som vindmølle- og solcelleinstallasjoner. I tillegg ser vi en gjennomgående økt elektrifisering, automatisering og digitalisering både i private husholdninger, offentlig sektor og bedriftsmarkedet sier Teigen.
Sammen med de dyktige fagfolkene hos Petterson & Gjellesvik vil Thunestvedt-konsernet være bedre rustet enn noensinne til å ta opp kampen mot de største i bransjen!