Datatilsynet krever redegjørelse fra Jehovas vitner på håndteringen av personopplysninger

– Alle har krav på beskyttelse av personvernet sitt, uavhengig av seksuell legning, politisk eller religiøst ståsted, og det er det vi skal kontrollere i disse klagesakene, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet sender krav om redegjørelse til trossamfunnet Jehovas vitner etter at de har mottatt flere klager og tips angående deres behandling av personopplysninger, melder Datatilsynet i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-02-17 08:37:41 
  Sist oppdatert 2021-02-17 08:37:42 

– Klagene handler om at Jehovas vitner lagrer personopplysninger ulovlig, at det ikke gis fullt innsyn i personopplysninger, eller at personopplysninger ikke slettes i tråd med personvernregelverket, heter det i pressemeldingen.

Enkelte omtaler at de har vært involvert i såkalte «dømmende utvalg» av ulike årsaker, men som regel knyttet til seksuelle forhold.

– Det har blitt tatt notater under disse utvalgene, og klagere reagerer på eller er bekymret for at det blir lagret opplysninger om deres seksuelle forhold. Det er disse forholdene vi skal undersøke nærmere i klagesakene, skriver tilsynet.

– Kjernen i personvernet er at hver enkelt i størst mulig grad skal ha kontroll på hvilke opplysninger som samles, og hva opplysningene brukes til. Dette er særlig viktig når det er snakk om sensitive opplysninger, og spesielt i et trossamfunn der det ofte er en ubalanse i maktforholdet mellom ledere og menige medlemmer, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

– Alle har krav på beskyttelse av personvernet sitt, uavhengig av seksuell legning, politisk eller religiøst ståsted, og det er det vi skal kontrollere i disse klagesakene, sier Thon.

Trossamfunnet har fått svarfrist til 4. mars 2021.

- - - - ANNONSE - - - -