Cathrine Lofthus fratrer som direktør i Helse Sør-Øst – blir departementsråd i HOD

Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst.

Cathrine Lofthus er i dag utnevnt av Kongen i statsråd som departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). – Vi takker for en solid innsats som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, sier styreleder Svein I. Gjedrem.

Lofthus har vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF siden 2015 helseforetaket har blant annet ansvar for spesialisthelsetjenester til halvparten av Norges befolkning.

– Cathrine har ledet dette arbeidet på en fremragende måte. Med stor arbeidskapasitet har hun fulgt opp helseforetak og sykehus og sørget for fremdrift i store utviklingsprosjekter, sier Gjedrem.

– Lofthus har en entusiasme og dedikasjon til spesialisthelsetjenesten som vi virkelig kommer til å savne. Samtidig ser vi fram til å samarbeide med henne i hennes nye stilling som øverste embetsperson i Helsenorge, sier styrelederen.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i dag konstituert Jan Frich som administrerende direktør. Det vil bli satt i gang en prosess for rekruttering av ny administrerende direktør. Styret har oppnevnt et eget ansettelsesutvalg.