Carine og Martin blir nye PR- og bærekraftstopper i Hurtigruten

Fra venstre Carine Møller Mortensen som blir ny VP kommunikasjon og Martin Henriksen som blir ny leder for bærekraft og samfunnskontakt i Hurtigruten Norge, som drifter Hurtigruten-konsernets rute mellom Bergen og Kirkenes. Foto: Hurtigruten/Bent Sønvinsen

- Jeg er svært glad for å ha fått med Carine Møller Mortensen og Martin Henriksen på laget, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.

Carine Møller Mortensen blir ny VP kommunikasjon og Martin Henriksen blir ny leder for bærekraft og samfunnskontakt i Hurtigruten Norge, som drifter Hurtigruten-konsernets rute mellom Bergen og Kirkenes.

Det skriver Hurtigruten Norge i en pressemelding.

Carine Møller Mortensen har de siste årene vært Head of  CEO Advisory and  Emergency  Management i  Wallenius  Wilhelmsen. Der har hun vært ansvarlig for rådgivning og kommunikasjon for konsernsjef samt beredskap.

– Jeg gleder meg til å bli med på laget og jobbe med landets mest kjente reiselivsbedrift. Hurtigruten Norge har et fantastisk utgangspunkt for videre vekst. Selskapet har klart å bygge opp en ikonisk merkevare tuftet på bærekraftig turisme. Jeg ser frem til å bidra til å skape enda mer aktivitet langs kysten og flere unike opplevelser for våre gjester, sier Møller Mortensen.

– Carine har tung erfaring innenfor både kommunikasjon og beredskap.  Hun har også en internasjonal erfaring som blir viktig når vi skal posisjonere Hurtigruten Norge enda sterkere i utlandet, sier Felin.  

Martin Henriksen har de siste åtte årene har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han har tidligere vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og  Arbeidsdepartementet.

– Jeg har alltid hatt et hjerte for Hurtigruten. Nå gleder jeg meg stort til å jobbe i et selskap som betyr så mye for mange langs kysten.  Det blir spennende og meningsfullt å arbeide for å kutte utslipp samtidig som vi øker verdiskapingen langs kysten, og å få besøke havner, kommuner og aktører som er avhengig av kystruten, sier Henriksen.

– Med sin bakgrunn som stortingsrepresentant og fra regjeringsnivå, har Martin dyp innsikt og forståelse for vår samfunnsrolle, særlig på kysten.  Hans sterke engasjement for bærekraft vil være verdifull for Hurtigruten Norge og vår ambisjon om å være ledende i vår bransje, sier Hedda Felin.  

Hurtigruten-konsernet har de siste månedene gått gjennom en omfattende omorganisering, og opprettet to nye enheter: Hurtigruten Norge, som skal drive rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes og  Hurtigruten  Expeditions, som skal drive den internasjonale ekspedisjonscruise-virksomheten.