Bystyret i Bergen vil begrense cruiseanløp til Bergen

– Bystyret har behandlet et privat forslag om endret regulering av Bergen havn for å begrense omfanget av cruisetrafikk.

Forslagsstiller foreslår at indre havn reguleres med én kaiplass for cruiseskip med et maksimalt passasjerantall på 1000 passasjerer.

Bystyret stiller seg bak intensjonen i forslaget om å redusere omfanget av samtidige cruiseanløp og passasjerer. Bystyret er også enig i at regulering av havnearealene kan være et egnet verktøy for å avgrense cruisetrafikken. Bystyret ber derfor om at byrådet leverer en sak om hvordan samtidige anløp kan avgrenses senest første halvår 2021.

Bystyret vedtok innstillingen fra utvalget, skriver Bergen kommune i en pressemelding onsdags ettermiddag.