Byrådslederen i Bergen: – Dersom vi lykkes nå, kan julen bli normal!

KLAR TALE: – Folk må forberede seg på at det blir strenge restriksjoner i to uker til. Vi vil bruke noen flere dager til å vurdere om enkelttiltak skal justeres. I Bergen har vi bare ett alternativ i møte med utfordringen. Det er å få kontroll på smittespredningen, sier byrådslederen. Foto: Sandor Dahl / Avisa-Vest.

I Bergen er det for tiden påbud om hjemmekontor for alle som har anledning og forbud mot private samlinger med mer enn fem mennesker. Bergenserne må forberede seg på strenge smitteverntiltak i to uker til.

Av: Sandor Dahl   2020-11-20 13:37:09 
  Sist oppdatert 2020-11-20 13:38:31 

Forskriften som regulerer disse og en rekke andre tiltak (se alle tiltak i nederst) dagens tiltak løper ut mandag 23. november. 

– Folk må forberede seg på at det blir strenge restriksjoner i to uker til. Vi vil bruke noen flere dager til å vurdere om enkelttiltak skal justeres. I Bergen har vi bare ett alternativ i møte med utfordringen. Det er å få kontroll på smittespredningen. Dersom vi slipper opp for tidlig, risikerer vi å måtte stramme inn igjen i desember og det øker faren for at det blir strenge restriksjoner også i julen. Hvis vi lykkes nå, kan julen bli mer normal, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse fredag. 

– Jeg er fortsatt optimistisk med tanke på jul. Smitteutviklingen gir rom for håp. Smitten har flatet ut, det er vi glad for. Vi håper å se en klar nedgang i dagene og ukene fremover, sier byrådslederen. 

Står i en krevende situasjon 

Helsebyråd Beate Husa (KrF) fulgte opp med å fortelle at det ennå er for tidlig å si at smitten er på nedadgående kurve.

– Vi kan ikke underslå at vi fremdeles står i en veldig krevende situasjon. I snitt er det 68 nye bergensere som blir smittet hver dag. Hvis vi drar parallellen til forrige gang vi opphevet en forskrift, så var gjennomsnittet da syv nye smittede hver dag, sier Husa.

Hun viser til tiltakene Bergen avsluttet i slutten av september.

Husa tok også opp tilbudsarrangementet «Black week» som arrangeres på nettbutikker og kjøpesentre den kommende uken.

– Vi nærmer oss «black week» og «black friday». Vi vet at mange vil bruke den kommende uken til å handle julegaver. Vi vil oppfordre folk til å være særlig nøye med smittereglene, og holde god avstand. Hvis vi sprer oss utover tidsrommet frem til jul, vil vi redusere risikoen for at smitten sprer seg på den arenaen. 

Tok et oppgjør med byrådets kritikere 

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune gjentok budskapet om at man ikke ser noen sikker nedgang i smittetallene, men at smittetallene har flatet ut. Han kommenterer også den seneste kritikken som har vært mot den gjeldende forskriften om smitteverntiltak i Bergen.

– Jeg har merket meg at noe av kritikken mot forskriften er at den har vært utviklet for raskt og uten tilstrekkelig dokumentasjon. Det er en kritikk jeg vil sterkt tilbakevise, sier Hansen.

– Det er grunn til å holde fast på strenge restriksjoner. Slipper vi opp nå, vil en naturlig utvikling være at vi igjen får en rask stigning. Når smittetallene er i rask stigning, vil økningen akselerere og det vil kunne skje raskt. Det er stor fare for å miste kontrollen hvis ikke tiltak settes inn i tide, sier Hansen.

Han sammenlignet situasjonen med et sykehus som mottar en akutt syk pasient med behov for øyeblikkelig hjelp.

– Da setter man seg ikke ned og lager retningslinjer. Da behandles pasienten i tide, og så dokumenterer man etterpå, sier Hansen.

Disse lokale smitteverntiltak gjelder i Bergen:

 • Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra ti til fem personer inklusiv de som bor i husstanden. Det er unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole.
 • Arrangementer på offentlig sted skal ha faste sitteplasser, og det er ikke lov med flere enn 20 deltakere til stede. I begravelser er grensen satt til 50.
 • Arrangementer uten fast sitteplass er forbudt.

Aktivitetstilbud:

 • Breddeidrett og amatørkultur for voksne over 20 år blir forbudt.
 • Idrettshaller, svømmehaller, treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt. De to førstnevnte er åpne for organisert trening eller undervisning for barn og unge under 20 år.
 • Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.
 • Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.
 • Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

Hjemmekontor, munnbind og servering:

 • Skjenkesteder og andre serveringssteder skal stenge senest klokken 22:00 Skjenkingen stopper fra klokken 21:30. Bestemmelsen gjelder ikke take away.
 • Krav om munnbind på offentlige steder, som butikker, kjøpesentre og butikker, hvis man ikke kan holde en meters avstand. Det innføres også påbud om munnbind for sjåfør og passasjerer i taxi.
 • Munnbind skal brukes på skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder når man beveger seg i lokalet og man ikke holder en meter til andre.
 • Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere til stede i lokalt enn at det kan holdes to meters avstand.
 • Krav om hjemmekontor for alle som kan ha det. Kravet vil bli fastsatt i forskrift.
 • Alle som kan, bør unngår kollektivtransport.