Byråd i Bergen kommune kaller det en fallitterklæring over transportsektoren: – Hvis de taper mot elsparke­sykkel­utleieren Ryde.

BERGEN: (NTB) – Byråd i Bergen kommune kaller det en fallitterklæring over transportsektoren og en krise for regjeringen om elsparkesykkelutleier vinner rettssak mot kommunen.

Av: NTB   2020-07-29 13:26:30 
  Sist oppdatert 2020-08-01 19:38:13 

Tirsdag denne uken begynte rettssaken i Bergen tingrett mellom elsparke­sykkel­utleieren Ryde og Bergen kommune.

Helt enkelt mener kommunen at Ryde må ha tillatelse av kommunen til å leie ut de grønne elsparkesykler i byens gater, noe selskapet er uenige i.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), sier til VG at han frykter konsekvensene hvis Bergen kommune taper i tingretten denne uken mot elsparke­sykkel­utleieren Ryde.

– En fallitterklæring for transportpolitikken

Dersom Bergen kommune vinner, må Ryde midlertidig fjerne el-sparkesyklene og stopp utleien inntil en endelig avgjørelse trolig kommer til høsten.

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: BERGEN FOTO OG MEDIA.

– Hvis retten konkluderer at man kan drive kommersiell utleievirksomhet av el-løpehjul uten avtale med kommunen, altså at kommunen ikke kan regulere dette, er det en fallitterklæring for transportpolitikken, sier Bakke.

– Det er ikke krise for min del, men det er en krise for regjeringen at de ikke klarer å vedta kloke ting.

– Når Ryde ikke vil avfinne seg med å ha en avtale med kommunen, har ikke vi noe alternativ til å saksøke. Når folk ikke vil forholde seg til demokratiske spilleregler, må vi gjøre det sånn, begrunner Bakke til VG.

Bergen bilhjelp AS har tauet inn 49 elsparkesykler på oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen. Ryde truer nå med erstatningskrav mot selskapet.

Advokat Anne Christine Wettre i advokatfirmaet Ræder, representerer elsparke­sykkel­utleieren Ryde i tvisten. Foto: BERGEN FOTO OG MEDIA.

Rydes advokat Anne Christine Wettre kaller tauingen av elsparkesyklene deres en kampanje fra kommunen, og varsler at de vurderer å gå til erstatningskrav mot inntauingsselskapet, skriver BA.

Vurderer å gå til sak og kreve erstatning

– Etter vår oppfatning er det ikke på grunn av feilparkeringer, dette har de utført i utstrakt grad siden Ryde etablerte seg i Bergen, sier Wettre, som også påpeker at de vil vurdere å gå til sak om inntauingen er uhjemlet.

– Dersom kjøretøyet er til hinder, skal eier kontaktes og om nødvendig kan det taues inn.

Regler for sparkesykkel – likestilt med sykkel

Reglene for elsparkesykler er de samme som gjelder for sykler, noe regjeringen fastsatte i april 2018.

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) i en pressemelding den gang.

Siden har elsparkesyklene vært til glede og forargelse i flere norske byer. Tidligere i år gikk Trondheim kommunen til en lignende sak mot Ryde, men tapte.

I ettertid har statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF), innrømmet til BA at «systemet vårt var bygget på et fundament som ikke holder».