Butikkansatt skal ha innvilget lån i andres navn – svindlet til seg millionbeløp

En Bergensdame i 50-årene er tiltalt for å ha svindlet en annen kvinne for 2,4 millioner kroner ved hjelp Identitetstyveri.

Det kommer frem i en tiltalebeslutning fremsatt av Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Kvinnen er satt under tiltale ved Hordaland tingrett under overtredelse av Straffeloven § 372 bokstav a, c og d, jf. § 371 bokstav a), Straffeloven § 205 bokstav d) og Straffeloven § 202 bokstav a). – Se faktaboks)

– Kvinnen fra Myrdalskogen skal over en periode på to år, mellom 2018 og 2020, forledet hun en rekke kredittinstitusjoner til å innvilge lån og/eller kreditt med et samlet beløp på kr. 2 404 245,- ved at tiltalte uten fornærmedes kjennskap eller samtykke, via internett og/eller på annen måte, søkte om lån og kreditt i fornærmedes navn, og oppga hennes personalia, samt tok i bruk fornærmedes sin BankID, samtidig som tiltalte holdt sin egen identitet skjult. Handlingene medførte tap eller fare for tap for fornærmede og/eller de nevnte kredittinstitusjoner med tilsvarende beløp. Deler av lånene ble utbetalt til fornærmedes konto, og deretter uten fornærmedes samtykke eller vitende overført til tiltalte egne konti, skriver statsadvokat Magne Kvamme Sylta i tiltalen.

Ved en annen anledning skal tiltalte ha tilegnet seg uberettiget kodebrikke, passord og/eller Bank-ID tilhørende fornærmede, samt underslo post og e-poster med koder, passord, saldo og låneopplysninger adressert til fornærmede, uten hennes viten eller ønske. Ved bruk av nevnte identitetsopplysninger forholdt hun seg deretter som under post en i tiltalen, skriver Sylta videre.

Ifølge tiltalen skal den tiltalte kvinnen i 50-årene også ha fra utlandet over internett, bestilt postoppbevaring av fornærmedes sin post for perioden 17. september 2019 til 01. oktober 2019 uten fornærmedes sitt samtykke eller vitende, slik at posten ikke kom frem til fornærmede i denne perioden.

Statsadvokaten opplyser videre at det tas forbehold om påstand om erstatning til fordel for de fornærmede.

Kvinnens forvarer Ivar Abrahamsen sier dette ovenfor AV:

– Jeg ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken.

Rettssaken kommer opp for Hordaland tingrett i november, og det er avsatt to dager til behandlingen av saken.

DETTE ER TILTALEPUNKTENE:

Straffeloven § 372 bokstav a, c og d, jf. § 371 bokstav a) for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge betydelig økonomisk skade, er begått ved flere anledninger og over lengre tid og har hatt et systematisk preg.

Straffeloven § 202 bokstav a) for uberettiget å ha satt seg i besittelse av en annens identitetsbevis eller opptrådt med en annens identitet med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller en annen.

Straffeloven § 205 bokstav d) for uberettiget å ha hindret eller forsinket adressatens mottak av en meddelelse ved å skjule, endre, forvanske, ødelegge eller holde meddelelsen tilbake.