Busselskapet Tide blir eier i teknologiselskap – målet er å redusere tomkjøring.

– Bedre og sømløse reiser med kundens behov i sentrum er en del av det å vinne fremtidens kollektivreisende, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide. Foto: Sandor Dahl / Avisa-Vest.

Busselskapet Tide blir deleier og partner med teknologiselskapet Ferdia, som utvikler en Uber-lignende løsning for turbusser.

Av: Sandor Dahl   2021-01-26 14:41:06 
  Sist oppdatert 2021-01-26 14:45:00 

Målet er å redusere tomkjøring, og øke utnyttelsen av bussenes kapasitet, heter det i en felles pressemelding fra selskapene.

– Ferdia representerer noe nytt og spennende i en bransje med et betydelig potensial for innovasjon, digitalisering og nytenkning via teknologi opp mot kundefront. Tide ønsker å være en fremoverlent aktør i bussnæringen, og vi har gjennom en prosess sett at begge parter vil få nytte av et samarbeid og felles eierskap til løsningene, sier konsernsjef Roger Harkestad i Tide.

– Bedre og sømløse reiser med kundens behov i sentrum er en del av det å vinne fremtidens kollektivreisende. Med Ferdias løsning der kundene kan følge med på hvor bussen befinner seg i sanntid via telefonen tror vi er en av flere løsninger som vil gi Tide konkurransekraft i fremtiden, sier Harkestad.

Tide får en eierandel på 28,6 prosent. Prisen er ikke kjent.

– Tide er en av de største i landet innenfor turbuss-utleie. Med Tide på laget både som eier og partner i våre IT-løsninger, er det en solid bekreftelse på at vi er på rett vei. Tide vil tilføre oss både kapital til å satse videre, men også kompetanse, bransjeerfaring og et betydelig volum og nettverk av busser til vår IT-plattform. Vi ser fram til å få Tide med på laget. Sammen skal vi lansere nye innovative mobilitetsløsninger og bidra til at stadig flere mennesker velger en miljøvennlig reise med buss, sier Håkon Sæther, administrerende direktør i Ferdia i pressemeldingen.

- - - - ANNONSE - - - -