– Bruk av elektrosjokkvåpen gikk ned i tredje kvartal sier prosjektleder Kjetil Lussand.

– Vi er særlig fornøyd med at vi ikke har fått innmeldt skader som følge av politiets håndtering av hendelsene, eller vår bruk av elektrosjokkvåpen, sier prosjektlederen. Foto: Politiet.

Politidirektoratet er fornøyd med utviklingen i prøveprosjektet ved bruk av elektrosjokkvåpen i politiet som nå har pågått i snart to år, skriver de i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2020-10-20 13:31:15 
  Sist oppdatert 2020-10-20 13:32:54 

– Bruk av elektrosjokkvåpen gikk ned i tredje kvartal sammenlignet med snittet i utprøvingsperioden tidligere kvartalsperioder. Andelen av tilfeller av trussel om bruk ligger stabilt, og er noenlunde på det nivået det var i snitt pr. kvartal i utprøvingens første år, sier prosjektleder Kjetil Lussand.

  • Elektrosjokkvåpen avfyrt 9 ganger
  • Trussel om bruk av elektrosjokkvåpen: 13 ganger
  • Samlet bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 33 ganger
  • Samlet trussel om bruk av elektrosjokkvåpen i 2020: 35 ganger

Ingen tilfeller av drivstøt

Funksjonen drivstøt ble ikke benyttet i rapporteringsperioden. Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet. Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Vi er særlig fornøyd med at vi ikke har fått innmeldt skader som følge av politiets håndtering av hendelsene, eller vår bruk av elektrosjokkvåpen. Det er åpenbart at bruk av elektrosjokkvåpen medfører intens smerte og stort ubehag for den som blir utsatt for det, men er tilfreds med at vi utover det ikke påfører personer andre fysiske skader, sier Lussand.

Statistikk 2020 Q3
Oversikt over bruk og trusler om bruk pr 30.9.20, fordelt på politidistrikter. Drivstøt er ført som «Bruk av ESV» i statistikken for politidistriktene, i tillegg til at de er ført i kategorien «Drivstøt» for å skille dem ut. Foto Politiet.

Selv om det ikke er registrert skader på personer som følge av bruk av elektrosjokkvåpen, har flere involvert fått oppfølging fra helsevesenet i etterkant – enten for behandling av andre tidligere skader, underliggende lidelser, eller alminnelig kontroll etter pågripelse.

Om prøveprosjektet

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.