Brita Øygard fratrer fra stillingen som etatsdirektør for Etat for helsetjenester i Bergen

Det melder Bergen kommune i en pressemelding fredag ettermiddag.

Av: Sandor Dahl   2020-12-11 13:51:27 
  Sist oppdatert 2020-12-11 14:58:26 

Mandag kunne BT melde at Øygard hadde tatt velferdspermisjon. Det skjedde etter at det over lengre tid har vært en krevende bemanningssituasjonen i blant helsetoppene i Bergen. Kommunen har fått kritikk fra en rekke tidligere ansatte også flere bystyremedlemmer har vært kritisk til hvordan byrådet har håndtert situasjonen.

– Jeg er glad for at en krevende situasjon har fått en god løsning. Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier Brita Øygard som nå fratrer stillingen som etatsdirektør for Etat for helsetjenester i Bergen.

– Jeg skal fortsatt bidra med min kompetanse i Bergen kommune, nå på Samfunnssikkerhetens hus og Byrådsleders avdeling. Jeg ser frem til å ta fatt på dette arbeidet i det nye året, sier Øygard i pressemeldingen.

Der skal hun få bruke sin kompetanse som spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin i kommunens beredskapsarbeid fremover.

Byråd for helse og omsorg Beate Husa (KrF) sier at det har vært krevende og at dette vil gi etaten arbeidsro fremover:

– Det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen. Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen. Jeg vil takke for den store innsatsen hun har lagt ned.

– Vi ser frem til å bruke hennes kvaliteter og kompetanse i kommunens viktige beredskapsarbeid. Hun er en dyktig og dedikert fagperson som jeg har hatt gleden av å samarbeide med over flere år, sier kommunaldirektør Robert Rastad i pressemeldingen.

Ser frem til mulig høring

Øygard takker alle som har bidratt gjennom hele pandemien, og sier at hun ser frem til en høring.

– Å få byen og samfunnet gjennom pandemien og vaksineringen er fortsatt den største utfordringen byen og kommunen står overfor. Jeg vil takke alle som har bidratt og bidrar, langt ut over det vi kan forvente, til å bekjempe smitten. Jeg har sett hva det krever, og hvordan mange medarbeidere i kommunen gjør en stor innsats for befolkningen. Jeg vil ikke glemme dere, og skal fortsatt bidra med mitt i den nye jobben, sier Øygard.

– Hvis bystyret bestemmer at det skal bli en høring, ser jeg frem til den. En høring er en god anledning til å få sett etaten med andres blikk. Full åpenhet om hvordan vi ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner er bare bra, sier Brita Øygard, avslutningsvis i meldingen.

Jobbes med og fylle stillingene

Kommende uke fortsetter Harald Hauge som konstituert kommuneoverlege. Ved ukens begynnelse er Annette Corydon fungerende smittevernlege, og det jobbes med å finne midlertidige løsninger for denne rollen, opplyser kommunen.

Saken oppdateres.