Brann i gjenvinningsanlegg i Øygarden slukket: Sivilforsvaret holder vakt

OVERTENT: Det kommer mye røyk fra brannen på gjenvinningsanlegg på Sotra. 

Brannen er slukket etter at det var full overtenning i Franzefoss’ gjenvinningsanlegg på Sotra utenfor Bergen. 

SISTE: Ved 20-tiden opplyser politiet i en pressemelding at brannen er slukket og under kontroll.

– Brannvesenet har avsluttet flere av sine ressurser, men har stadig igjen noen mannskaper. Disse vil driver med overvåkning og eventuelt avkjøling fra brannstedet utover kvelden og natten.

De skriver også at brannvesenet har lagt ut lenser for å forhindre at forurensing skal nå sjøen.

Politiet vil nå opprette en sak på hendelsen og etterforske den videre. De skriver også at det er for tidlig å si noe om hva som var årsaken til brannen.

– Giftig røyk

– Det er snakk om en stor produksjonshall hvor de oppbevarer boreslam. Der er det full overtenning , sier vaktkommandør ved 110-sentralen Jan Ove Haga til AV.

Brannvesenet har sendt alt av ressurser i Øygarden kommune mot Eide, og ytterligere ressurser fra Bergen er på vei.

– Ingen personer skal være savnet, sier Haga.

Han sier at de har fått beskjed om at alle er evakuert fra anlegget.

Det er Franzefoss sitt gjenvinningsanlegg på Eide som skal stå i full fyr.

– Det er en alvorlig situasjon. Jeg er på vei til stedet for å sette krisestab, sier regionleder André Kausland i en knapp kommentar til Vestnytt at han er på vei til stedet for å sette krisestab.

Franzefoss gjenvinning behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i Nordsjøen, skriver avisen.

På grunn av forurensingsfaren har konsernledelsen varslet både Miljødirektoratet og DSB.

Folk i området oppfordres til å lukke dører og vinduer. En sikkerhetssone på 300 meter er opprettet og det er ifølge Vest politidistrikt ingen husadresser som er berørt av sikkerhetssonen.

Politioverbetjent Kjell Bjørn Heggøy i Øygarden-politiet sier til BT at røyken er svært giftig og ber alle som kan ha pustet inn røyken om ta kontakt med legevakt.

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Jan Ove Haga, sier ved 16-tiden at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.

– Men det siste jeg fikk fra brannbåten Sjøbrand som jobber fra sjøsiden, er at det er avtagende røyk fra brannen. Men det er på ingen måte meldt verken kontroll eller at det er slukket.

Det er ikke mulig å gå inn i bygget, og all slukking foregår fortsatt fra utsiden.

– Brannvesenet jobber fortsatt med slukking på stedet. Det er ingen spredningsfare per nå, men det er ikke meldt om kontroll på brannen, skriver operasjonsleder i Vest politidistrikt, Stein Rune Halleraker i en pressmelding klokken 17.32.

– Brannen har avtatt

– Vi har avklart at anlegget ikke kan gå i luften. Røykutviklingen har avtatt og vi har slått ned deler av brannen, men vi foretar fortsatt utvendig slukking, sier Haga ved 110-sentralen.

Han forteller at brannvesenet har satt inn alt som er av utstyr fra Øygarden, en full brannstasjon fra Bergen og en ekstra tankbil fra Askøy brann og redning.

Brannvesenet har kommet seg inn i bygget på en av sidene.

– Brannvesenet nærmer seg bygget, og har entret det i en ende. Det møter stor, stor varme og masse røyk, sier han.

– Full overtenning

Ifølge Christian Meyer, politiets innsatsleder, sto det lagret cirka 330 tankbiler med boreslam i bygget.

– Det som brannvesenet gjorde umiddelbart, var å hindre at brannen skulle spre seg til det mest farlige området i bygget, sier han og fortsetter:

– Sånn som det ser ut pr. nå så virker det som de har klart det. Brannbåten Sjøbrand, mannskaper fra alle stasjoner i Øygarden, tankbil og høydebil fra Bergen, og mannskapsbil fra Askøy deltar i arbeidet. Dessuten er nå både Kystvakten inne med KV Tor, politibåten og private båter i aksjon.

– Vi har også kalt ut Sivilforsvaret for å sette opp telt til et kommandosenter. Slukkingen kommer til å pågå utover natten og til i morgen, sier politiets innsatsleder på stedet, Christian Meyer, klokken 17.10.

Per nå er det ingen privatboliger eller andre bygninger utenfor anlegget som er evakuert, men alle de ansatte på prosessanlegget blir evakuert ut fra området. Det er per nå et ukjent antall personer som blir evakuert, og de blir ivaretatt av politiet på stedet.

– Alle som jobber der er gjort rede for, og vi har evakuert 12 personer fra omkringliggende firma. Vi har ikke fått melding om at noen har pustet inn røyk, og det er heller ingen som har fått behandling fra helse, sier Meyer.

AV oppdaterer saken.