Bergenser (25) tiltalt for menneskehandel med to mindreårige jenter – samt flere andre grove forhold

Den unge Salhus-mannen har ifølge politiet drevet med omfattende kriminell virksomhet. Han skal ha produsert narkotika, truet personer på livet og drevet med menneskehandel.

Mannen i 20-årene står tiltalt for å ha drevet med menneskehandel og omfattende annen kriminell virksomhet.

– I tidsrommet frem til oktober 2020 vervet han den yngste av de to fornærmede som prostituert, han annonserte hennes tjenester på en sosialmedieplattform og formidlet flere sex-kjøps kunder til henne, samme måned gjennomførte fornærmede samleie med en av kundene mot kr 4000 i vederlag, hvorav tiltalte mottok kr 1600 kroner. 

Ved en annen anledning skal tiltalte ha annonserte den eldste av de to fornærmede sine tjenester via samme sosialmedieplattform og formidlet en sex-kjøpskunde til henne som hun skulle møte på et hotell i Bergen sentrum. Sexkjøpet ble ikke gjennomført fordi booking av hotellrommet ikke gikk i orden, skriver statsadvokat Benedicte Hordnes videre i tiltalen.

Mannens fremgangsmåte har, ifølge politiet, vært å annonsere på sin story at han driver eskortetjeneste. Andre ganger skal han ha tatt direkte kontakt med mindreårige jenter selv.

Den tiltalte skal også ha forsøkt å rekruttere flere kvinner som prostituerte ved å motta bilder av disse som han publiserte på den samme platformen hvor det fremgikk at de solgte seksuelle tjenester, han formidlet sex-kjøpskunder til kvinnene, men det ble ikke gjennomført i det vesentligste fordi kvinnene ombestemte seg, ifølge tiltalen. 

En av mannens kunder, en 21 år gammel mann, ble i juni dømt til fem måneders fengsel for å ha betalt 4.000 kroner for samleie med en jente (15).

Politiet: – Har sendt torpedoer for å kreve inn gjeld

25-åringen står også tiltalt for å ha, i september i fjor, sendt tre personer på en mann for å innkreve pengegjeld, ifølge politiet. Mannen ble slått og sparket flere ganger i kropp og hode.

Han ble også truet med å få en finger klippet av med en medbrakt tang, at kneskålene hans skulle knuses med et bordbein og at han skulle bli en grønnsak, står det. 

Den fornærmede ble frastjålet en iPhone, en klokke, et armbånd og en kodebrikke.

Under hele trusselsituasjonen var tiltalte til stede via telefon.

– Skulle sende «soldatene» på ham

Tiltalte skal også ha truet en annen mann med å sende «soldatene» på ham.

Den unge Salhus-mannen har ifølge politiet drevet med omfattende kriminell virksomhet.

For den tiltalte har ikke bare bedrevet eskortetjeneste, torpedovirksomhet, men også salg av narkotika deriblant salg av «hasjiskrem» fra en isbil og salg av narkogodteri «gummihjerter» og «gummibjørner» (omlag 23.000 stk), «karameller» inneholdende THC, (15.000 stk.), kjeks inneholdende THC (200 stk) og «gummibjørner» inneholdende Xanax (alprazolam – 2.500 stk).

Statsadvokaten opplyser videre at det tas forbehold om å nedlegge påstand om inndragning av kr 200.900, inndragning av Apple IPhone og digitalvekt, inndragning av 5 beholdere med CS gass, en batangakniv og en karambitkniv. Det legges også ned påstand om erstatning og/ eller oppreisning til de fornærmede.

Rettssaken kommer opp for Hordaland tingrett 20. oktober, og det er avsatt seks dager til behandlingen av saken.

Det har ikke lyktes for ÅT å få kommentar fra Kathrine Liland, som er forsvarer for 25-åringen. Ei heller påtaleansvarlig i saken Asbjørn Onarheim.

Det var Bergens Tidende som omtalte denne saken først.

DETTE ER TILTALEPUNKTENE:

§ 257. Menneskehandel: for ved misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd å ha tvunget, utnyttet eller forledet en person til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser.

Straffeloven § 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon: for å ha forsøkt å fremme andres prostitusjon.

Straffeloven § 328 første ledd, jf. § 327, jf. straffeloven § 15: for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha øvet vold mot en person, satt ham ute av stand til forsvar eller ved trusler å ha fremkalt alvorlig frykt for vold mot noen, og derved bemektiget seg en gjenstand som tilhørte en annen, eller tvang noen til å handle slik at det medførte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for. Ranet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold, det er truet med skytevåpen eller annet særlig farlig redskap og ranet er nøye planlagt samt foretatt overfor en forsvarsløs person.

Straffeloven § 311 første ledd, jf. annet ledd: for å ha a) produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn, b) utgitt, tilbudt, solgt, overlatt til en annen, gjort tilgjengelig eller på annen måte søkt å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a, c) anskaffet, innført eller besittet fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale, d) holdt offentlig foredrag eller istandbragt offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller e) forledet noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold. Med barn menes person under 18 år.

Straffeloven § 232 første ledd, jf. § 231 første ledd, jf. straffeloven § 15: for ulovlig å ha ervervet og overdratt narkotika. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på type stoff, mengde og overtredelsens karakter.

Straffeloven § 263, jf. straffeloven § 15: for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Legemiddelloven § 31 tredje ledd første ledd, jf. § 16 annet ledd, jf. straffeloven § 16: for, under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha forsøkt solgt legemidler til allmennheten utenfor apotek.