Bergen sier nei til å ta koronaprøver under testkonserter!

Det har gått over en uke siden regjeringen ga klarsignal for testkonserter med opptil 3000 publikummere både i Bergen og Oslo.

Bergen kommune vil ikke kunne tilby kommunal testkapasitet ved eventuelle testkonserter i Bergen, skriver de i en pressemelding mandag.

Kommunen skriver videre at de har blitt bedt om å ta stilling til planene om å arrangere to testarrangementer i Bergen i regi av et forskningsprosjekt ledet av forskere fra FHI.

Det mener byrådet at er en vurdering som må tas av nasjonale myndigheter og vil derfor ikke overprøve beslutning, «men Bergen kommune vil ikke kunne avse ressurser eller testkapasitet til prosjektet».

– Byrådet har konkludert med at gjennomføringen av arrangementer som avviker fra nasjonal covid-19-forskrift, og som har som formål å bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, er et spørsmål som regjeringen må beslutte. Byrådet vil derfor ikke overprøve regjeringens beslutning om å tillate dette i Bergen, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling (MDG).

Regjeringen har åpnet for at prosjektet vil få dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften for å kunne gjennomføres. heter det videre i pressemeldingen.

– Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF).

Hun sier videre at det byrådet likevel legger til grunn «at det er nasjonale myndigheter som må gjøre avveiningene om nytteverdien av arrangementene er større enn risikoen, og om det dermed er grunnlag for å gi dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften».

For å få gjennomført testkonsertene, skal man hurtigtestes ved inngangen. Totalt er det tenkt at 15.000 mennesker skal delta, og at 15.000 personer skal være i en kontrollgruppe som ikke skal på konsert.

Kommunen har blitt bedt om å ta stilling til om kommunen kan bidra i testingen eller ikke. Det er estimert til 9000 tester.

– Byrådet har konkludert med at det ikke vil være mulig for kommunen å bidra med denne tjenesten uten at det vil fortrenge ordinær testing som er en del av TISK-arbeidet, og ser derfor ikke at Bergen kommune kan bidra til testingen. Prosjektet må derfor finne alternative løsninger på PCR-testing av deltakerne dersom det skal gjennomføres, sier Beate Husa.

– Byrådet forbeholder seg dog retten til å kunne si nei til forsøkene på kort varsel, dersom smittesituasjonen i Bergen skulle tilsi det, legger helsebyråden til.