Bergen kommune får to millioner i bot etter demningskandale

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Bergen kommune et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner og Multiconsult ASA et gebyr på 800 000 kroner etter dambruddet i Munkebotsvatnet i 2018. Det skriver NVE i en pressemelding.

Av: Sandor Dahl   2021-02-23 15:32:08 
  Sist oppdatert 2021-02-23 15:35:43 

22. august i 2018 ble det brudd på en fangdam i Munkebotsvatn. Denne var etablert i forbindelse med bygging av ny dam ved Munkebotsvatn nord, og hadde som formål å holde vannet unna anleggsområdet for den nye dammen. På grunn av mye nedbør ble Munkebotsvatn ovenfor fangdammen overfylt, vannet rant over damtoppen og fangdammen sviktet.

Dambruddet førte til at det rant ut omtrent 70.000 kubikkmeter med vann i løpet av 20 til 30 minutter. Dette resulterte i evakuering av omtrent 40 bolighus, skader i vassdraget nedenfor og stenging av E39. 

Politiet etterforsket saken og tok ut siktelse i mars 2020. Saken ble deretter henlagt av Statsadvokaten og overført til NVE for oppfølging.

Ilagt gebyrer

Direktoratet mener Bergen kommune og Multiconsult ASA har overtrådt vassdragslovgivningen ved å ikke ha sørget for at fangdammen var laget slik at vann kunne ledes forbi dammen. Det gjorde at vannet rant over toppen av dammen, noe den ikke tålte og derfor brøt sammen. I tillegg var den opprinnelige dammen revet, slik at heller ikke den holdt igjen vannet når fangdammen brøt sammen. 

– Bergen kommune og Multiconsult ASA hadde i dette tilfellet ansvaret for dambruddet som oppstod, og er derfor ilagt et overtredelsesgebyr på henholdsvis 2 millioner og 800.000 kroner, sier Lars Grøttå, seksjonsleder i damtilsynet til NVE.

NVE har valgt å ikke gi entreprenøren Donar overtredelsesgebyr, selv om det var varslet. Dette fordi NVE mener ansvaret for hendelsen må legges på de som gjennom sin rolle i planlegging av byggearbeidet hadde ansvaret for å forhindre dambruddet, skriver direktoratet videre i pressemeldingen, som ble sendt ut i dag 24. februar.

- - - - ANNONSE - - - -