BA: R-tallet under 1 i Bergen – nå går det rette veien…

For å få kontroll på koronautbruddet i Bergen, er man helt avhengig å få R-tallet under 1. Nå er tallet 0,8, skriver Bergensavisen.

Av: Sandra Andersen   2020-11-24 10:39:36 
  Sist oppdatert 2020-11-24 10:42:13 

For to uker siden var dette tallet 1,6. Da uttrykte direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssykehus stor bekymring for smitteutviklingen i Bergen ovenfor BA.

Forrige uke ble dette tallet beregnet til å være 1,1. Dette var betydelig lavere, men det var fortsatt antatt at smitten økte i Helse Bergen.

Assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er positiv.

– Det ser ut som man har lykkes i å snu smitteutviklingen i Bergen. Det er en tydelig nedadgående trend nå som tilsier at R-tallet har kommet under 1 hvis man legger den siste ukens tall til grunn. Da blir det viktig å fortsette det gode arbeidet til smittetallene er så lave som mulig, sier Rostrup Nakstad til avisen.

– Det er gledelig at tallene er lavere enn det vi har hatt den siste uken. Vi må se en nedgang over flere dager før vi kan si noe om det er en trend, men vi håper og forventer lavere smittetall enn det vi har hatt frem til i dag. Vi er forsiktig optimist, men vi vet at det vil være noen svingninger i tallene fra dag til dag, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en pressemelding.

- - - - ANNONSE - - - -