Astrup: – Regjeringen vil legge til rette for digitale møter i borettslag og sameier…

Digitalisering og ny teknologi åpner for nye og enklere måter å kommunisere på. For at borettslag og sameier skal kunne ta disse mulighetene i bruk, vil regjeringen åpne for digitale møter.

Av: Sandor Dahl   2020-10-16 10:46:06 
  Sist oppdatert 2020-10-16 10:46:07 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven, forslaget blir nå sendt ut på høring.

– Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som bor i et sameie eller borettslag, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Regjeringens forslag går ut på å fjerne dagens absolutte krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte. Forslaget pålegger ikke noen å gå over til digitale møter.

– Det vil være opp til styret å vurdere hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Da må de vurdere ulike hensyn, for eksempel hvilke saker som står på dagsorden og hva beboerne ønsker og har mulighet til, sier Astrup.

Hensynet til beboerne tilsier at styret ikke alene bør kunne bestemme hvordan årsmøtet skal gjennomføres. I høringsnotatet legger regjeringen derfor opp til at minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at møter gjennomføres med fysisk oppmøte.

Regjeringen foreslår også å fjerne lovenes krav om at styret må ha forhåndssamtykke fra andelseierne for å sende meldinger på e-post.

– Vi foreslår å overlate til styret å bestemme hvordan informasjon skal sendes til beboerne. Men beboerne skal fortsatt ha rett til å motta informasjonen på papir hvis de ønsker det, sier Astrup.

- - - - ANNONSE - - - -