Arbeidstilsynet: Smittevernmangler i fire av ti tilsyn hos overnatting og servering

– Under en alvorlig pandemi forventer vi at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først. Det skal være trygt å gå på jobb, sier Vollheim. Foto: Arbeidstilsynet.

I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

Av: Sandra Andersen   2020-12-14 08:43:34 
  Sist oppdatert 2020-12-14 08:45:37 

Arbeidstilsynet fant brudd på ivaretakelse av smittevern i fire av ti tilsyn med overnatting- og serveringsbransjen. Mange virksomheter er dyktige på smittevern mot kundene, men feiler overfor egne ansatte.

– Når vi avdekker at arbeidsgivere ikke gjør det de skal for å hindre at de ansatte blir utsatt for koronasmitte, gir vi pålegg med kortere frister enn i en normalsituasjon, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Må rette opp ulovlige forhold raskt

Smittevern er undersøkt i vel 280 tilsyn i overnatting og servering siden juni. Hovedvekten av tilsynene har vært i serveringsvirksomheter.

I fire av ti tilsyn er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

Arbeidstilsynet har gitt:

  • 120 vedtak om pålegg
  • Ni vedtak om tvangsmulkt fordi pålegg ikke er innfridd innen gitte frister
  • Ett varsel om stans på grunn av blant annet manglende kartlegging og risikovurdering av smitterisiko og manglende oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet

I fire av ti tilsyn, hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset godt nok. I tre av ti tilsyn hadde ikke virksomhetene tilstrekkelige planer for eller tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Under en alvorlig pandemi forventer vi at arbeidsgivere setter ansattes liv og helse først, og raskt gjør nødvendige endringer for å gjøre det trygt å gå på jobb, sier Vollheim.