Agder politidistrikt dømt i diskrimineringsnemnda må betale ut 150.000 kroner i erstatning

Politiforum skriver at diskrimineringsnemnda har tilkjent da høygravide Siv Eli Austad 150.000 kroner i erstatning etter at arbeidskontrakten hennes ble avsluttet etter tre år i Agder politidistrikt.

Av: Sandra Andersen   2021-02-23 16:23:54 
  Sist oppdatert 2021-02-23 16:26:30 

Siv Eli Austad jobbet mellom 1. september 2016 og sommeren 2019 på sentralbordet i Agder politidistrikt i fire separate ansettelsesforhold – alle midlertidige stillinger. Den siste sommeren fikk hun forsikringer om at ansettelsen ville bli forlenget ut 2019 slik at hun ville ha krav på fast jobb.

Arbeidsgiver satt imidlertid sluttdato for arbeidskontrakten hennes til seks dager før hun ville hatt krav på fast jobb, skriver Politiforum. Dermed gikk Austad rett ut i barselpermisjon og arbeidsledighet i etterkant.

– Svært lettet

– Jeg er veldig lettet. Det er godt å få en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart om at jeg hadde rett, at jeg faktisk ble urettferdig behandlet, og at jeg ville hatt fast jobb dersom jeg ikke hadde gått ut i barselpermisjon, sier Austad til Politiforum. Etter at nemnda har kommet med sin enstemmige konklusjon.

Ikke enig i vedtaket

Diskrimineringsnemndas avgjørelse er endelig, men kan bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolene. Politiet mener dommen er feil.

– Vi har i dag fått diskrimineringsnemdas vedtak, og mener vedtaket er feil, sier politimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt til Politiforum, og legger til at det er sannsynlig at vedtaket tas inn for domstolen og Sivilombudsmannen.

- - - - ANNONSE - - - -