6,6 prosent av politiansatte, sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av det siste året.

Høsten 2020 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet i norsk politi.

Av: Sandor Dahl   2021-01-14 12:59:30 
  Sist oppdatert 2021-01-14 13:01:00 

Nasjonalt viste undersøkelsen at 6,6 prosent, eller 904 medarbeidere i politiet, har vært utsatt for ulike typer seksuell trakassering det siste året. Definisjonen innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger.

– Dette er 904 for mange. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering i politiet. Politiet skal være en god og trygg arbeidsplass for alle, dette viser at vi ikke er det, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, i en pressemelding torsdag.

– Denne arbeidsmiljøundersøkelsen har gitt oss mer detaljert kunnskap og et mer dekkende og presist bilde – herunder også om omfang, enn hva vi satt med tidligere i høst.  Funnene vil danne grunnlaget for vår videre oppfølging, sier politidirektøren.

Hovedrapporten: Arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2020 om uønsket seksuell oppmerksomhet 

Her finner du resultatene av undersøkelsen fordelt på distrikt og særorgan:

- - - - ANNONSE - - - -